DROŠĪBAS NOTEIKUMI

 1. Katrai personai, kura lēkā uz mūsu batutiem, ir obligāti jāaizpilda un jāparaksta Jump Space atrunas apliecinājums.
 2. Personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, atrunas apliecinājumu paraksta vecāks vai aizbildnis.
 3. Personām, kuras nav sasniegušas 8 gadu vecumu, ir jāatrodas vecāka vai aizbildņa uzraudzībā un jābūt pieskatītām.
 4. Bērns (-i), kurš nav sasniedzis 5 gadu vecumu, nedrīkst viens pats atrasties batutu zonā. Pilngadīga vecāka vai aizbildņa uzraudzība ir obligāta.
 5. Batutu parks nepiedāvā bērna (-u) aprūpes pakalpojumus.
 6. Personas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē nedrīkst atrasties uz batutiem.
 7. Uz batutiem nedrīkst lēkāt grūtnieces, kā arī cilvēki ar veselības traucējumiem.
 8. Apmeklētāji nedrīkst sēdēt vai gulēt uz batutiem. Ja ir nepieciešama atpūta, tad ir jāpamet batutu zona.
 9. Grūstīšanās, cīkstēšanās, skriešana un jebkāda veida spēles un sacīkstes ir stingri aizliegtas.
 10. Apmeklētāji nedrīkst aiztikt, rāpties, atbalstīties vai karāties uz jebkuru no augšējiem paliktņiem vai tīkliem batutu platības iekšienē.
 11. Vienmēr lēkājiet un piezemējaties uz divām kājām un nekad nelēkājiet vai nepiezemējaties uz paliktņiem. Nekad nepiezemējaties uz galvas.
 12. Ja Jūs krītat, mēģiniet turēt rokas, kājas un galvu pēc iespējas tuvāk savam ķermenim, lai ķermenis iegūst bumbas formu.
 13. Uz viena batuta vienlaicīgi drīkst atrasties tikai viena persona.
 14. Dubultie vai atmuguriskie salto vai citi triki virs paliktņiem ir aizliegti. Parastie salto ir atļauti.
 15. Uz batutiem nav atļauts atrasties ar jostu sprādzēm, apģērbu kniedēm, rotaslietām, atslēgu ķēdēm vai citiem asiem priekšmetiem.
 16. Uz batutiem var atrasties zeķēs (apavi nav atļauti).
 17. Uz batutiem nav atļauts atrasties ar ēdieniem un dzērieniem.
 18. Nekad nemēģiniet paveikt kādas aktivitātes, kuras ir pāri Jūsu personīgajām spējām.
 19. Uz paliktņiem nedrīkst lēkāt, sēdēt vai stāvēt.
 20. Nekad nemēģiniet paveikt trikus, kurus Jūs nēesiet apmācīti veikt. Tas ir bīstami!
 21. Jump Space batutu parka instruktoram ir tiesības Jūs izraidīt no batutu zonas bez iespējas nākt atpakaļ, ja vairākkārtēji tiek pārkāpti drošības noteikumi, kā arī citos gadījumos (ja tiek pakļauta briesmām Jūsu vai citu apmeklētāju veselība).

Papildu porolona baseina drošības noteikumi:

 1. NEPIEZEMĒTIES uz galvas vai kakla. Nenirt!
 2. NELEKT porolonu baseinā, kamēr piezemēšanās zona nav brīva.
 3. Vienmēr tikai viens lēcējs uz batutu līnijas.
 4. Dubultie vai atmuguriskie salto ir aizliegti.
 5. NESPĒLĒTIES ar porolonu kubiem, neslēpieties zem tiem.
 6. Iztukšot kabatas pirms lēkšanas porolonu baseinā.
 7. Pamest porolonu baseinu pēc piezemēšanās tiklīdz tas ir iespējams.

IETEIKUMS! Lēkājot pa batutiem nēsājiet zeķes ar gumijotu zoli. Šāda veida zeķes dod stabilitāti uz batuta un samazina varbūtību traumēt potīti.

Atrunas apliecinājums pilngadīgām personām – drukāt šeit

Atrunas apliecinājums nepilngadīgām personām – drukāt šeit

solution:   Freelance Web Developer