DROŠĪBAS NOTEIKUMI

1. Katrai personai, kura lēkā uz mūsu batutiem, ir obligāti jāaizpilda un jāparaksta Jump Space atrunas apliecinājums.

2. Personām, kuras nav sasniegušas 8 gadu vecumu, ir jāatrodas vecāka vai aizbildņa uzraudzībā un jābūt pieskatītām.

3. Bērns (-i), kurš nav sasniedzis 5 gadu vecumu, nedrīkst viens pats atrasties batutu zonā. Pilngadīga vecāka vai aizbildņa uzraudzība ir obligāta.

4. Batutu parks nepiedāvā bērna (-u) aprūpes pakalpojumus.

5. Ja Jums ir problēmas ar veselību, lūdzu, neejiet uz batutu zonu.

6. Uz batutiem nav atļauts atrasties ar ēdieniem un dzērieniem.

7. Uz batutiem nav atļauts atrasties ar jostu sprādzēm, apģērbu kniedēm, rotaslietām, atslēgu ķēdēm vai citiem asiem priekšmetiem.

8. Uz batutiem drīkst atrasties zeķēs (apavi nav atļauti, atrašanās uz batutiem ar basām kājām ir aizliegta).

9. Uz viena batuta vienlaicīgi drīkst atrasties tikai viena persona.

10. Grūstīšanās, cīkstēšanās, skriešana un jebkāda veida spēles un sacīkstes ir stingri aizliegtas.

11. Neveiciet trikus virs drošības paliktņiem.

12. Dubultie salto ir aizliegti. Tas ir īpaši bīstami.

13. Nekad nemēģiniet paveikt trikus, kurus Jūs neesiet apmācīti veikt. Tas ir bīstami!

14. Apmeklētāji nedrīkst aiztikt, rāpties, atbalstīties vai karāties uz jebkuru no augšējiem paliktņiem vai tīkliem batutu platības iekšienē.

15. Apmeklētāji nedrīkst sēdēt vai gulēt uz batutiem. Ja ir nepieciešama atpūta, tad ir jāpamet batutu zona.

16. Lēkājiet tikai uz batuta virsmas, neleciet uz drošības paliktņiem. Drošības paliktņi un atpūtas zona ir cieta. Jūs varat savainot kājas, ceļus, muguru vai elkoņus.

17. Lēkājiet batuta centrā, jo, ja Jūs nokritīsiet uz drošības paliktņa, Jūs varat savainot sevi.

18. Vienmēr lēkājiet un piezemējieties uz abām kājām.

19. Lecot no viena batuta uz otru, vispirms pārliecinieties vai Jūs nesaskriesieties ar citu apmeklētāju.

20. Neveiciet trikus ārpus batutu zonas, t.i., uz / no atpūtas zonas.

21. Personas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē nedrīkst atrasties uz batutiem.

22. Nekad nemēģiniet paveikt kādas aktivitātes, kuras ir pāri Jūsu personīgajām spējām. Tas ir bīstami!

23. Jump Space batutu parka instruktoram ir tiesības Jūs izraidīt no batutu zonas bez iespējas nākt atpakaļ, ja vairākkārtēji tiek pārkāpti noteikumi, kā arī citos gadījumos (ja tiek pakļauta briesmām Jūsu vai citu apmeklētāju veselība).

POROLONU BASEINA NOTEIKUMI

1. NEPIEZEMĒTIES uz galvas vai kakla. Nenirt!

2. Dubultie vai atmuguriskie salto ir aizliegti.

3. NESPĒLĒTIES ar porolonu kubiem, neslēpieties zem tiem.

4. NELEKT porolonu baseinā, kamēr piezemēšanās zona nav brīva.

5. Iztukšot kabatas pirms lēkšanas porolonu baseinā.

6. Atsperieties no batuta tā, lai Jūs varētu pārlēkt pāri drošības paliktnim un piezemēties porolonu baseinā.

7. Pamest porolonu baseinu pēc piezemēšanās tiklīdz tas ir iespējams.

IETEIKUMS! Lēkājot pa batutiem nēsājiet zeķes ar gumijotu zoli. Šāda veida zeķes dod stabilitāti uz batuta un samazina varbūtību traumēt potīti.

Atrunas apliecinājums pilngadīgām personām – drukāt šeit

Atrunas apliecinājums nepilngadīgām personām – drukāt šeit

solution:   Freelance Web Developer