ATRUNAS APLIECINĀJUMS

SVARĪGI! Katram apmeklētājam ir jāklausa instruktors, jāveic iesildīšanās vingrinājumi un jāparaksta atrunas apliecinājums. Apmeklētājiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, jāuzrāda vecāka vai aizbildņa parakstīts atrunas apliecinājums.

Lai izdrukātu atrunas apliecinājumu, spiediet uz attiecīgo saiti apakšā:

Atrunas apliecinājums pilngadīgām personām

Atrunas apliecinājums nepilngadīgām personām

Batutu parkā Jump Space ir spēkā uzvedības noteikumi uz batutiem un parkā.

Jūsu drošībai ir ļoti svarīgi un nepieciešams iesildīties (īpaši iesildīt potītes, plaukstas un kaklu). Batutu zonā nav ieteicams izpildīt salto, jo tas ir bīstami. Dubultie salto ir stingri aizliegti. Izpildot salto uz priekšu un atmuguriski, kā arī dubulto salto, Jūs riskējat gūt nopietnus savainainojumus un batutu parks Jump Space nenes atbildību par to.

Īpaša vērība arī jāpievērš izklaidēm porolonu baseinos. Porolonu baseina noteikumi:

1. NEPIEZEMĒTIES uz galvas vai kakla. Nenirt!

2. Dubultie vai atmuguriskie salto ir aizliegti.

3. NESPĒLĒTIES ar porolonu kubiem, neslēpieties zem tiem.

4. NELEKT porolonu baseinā, kamēr piezemēšanās zona nav brīva.

5. Iztukšot kabatas pirms lēkšanas porolonu baseinā.

6. Atsperieties no batuta tā, lai Jūs varētu pārlēkt pāri drošības paliktnim un piezemēties porolonu baseinā.

7. Pamest porolonu baseinu pēc piezemēšanās tiklīdz tas ir iespējams.

Bērni, kuri ir jaunāki par 5 gadiem, batutu zonā var atrasties tikai pieaugušā pavadībā. Lēkāšana uz batuta ir aktīva, fiziska nodarbe. Drošības noteikumu neievērošana var novest pie nopietnām traumām.

solution:   Freelance Web Developer